Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

Gia Công - Thổi Các Loại Chai Nhựa HDPE, PP

Gia Công - Thổi Các Loại Chai Nhựa HDPE, PP

Gia Công - Thổi Các Loại Chai Nhựa HDPE, PP
Thông Tin Chi Tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng undefined undefined Cam undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói

Chuyên Gia Công, sản xuất các loại chai nhựa, hủ nhựa, lọ nhựa, can nhựa HDPE, PE, PP, với máy thổi nhựa hiện đại.

 

Hủ đựng mở bò, Hủ đựng mở bôi trơn, Hủ đựng thực phẩm, hủ đựng mức, hủ đựng sửa, hủ đựng trà, hủ đựng dầu, hủ đựng bột, hủ đựng hột điều, hủ đựng trái cây, hủ mỹ phẩm. hủ nhớt, hủ đựng nhớt. hủ đựng hoá chất, hủ nước.

 

Chai đựng mở bò, Chai đựng mở bôi trơn, Chai đựng thực phẩm, chai đựng mức, chai đựng sửa, chai đựng trà, chai đựng dầu, chai đựng bột, chai đựng hột điều, chai đựng trái cây. chai nước rửa chén, chai dầu ăn, chai nước tương, chai nước lau nhà, chai nước lau sàn, chai nước ngọt, chai mỹ phẩm, chai dược, chai nước rửa tay, chai nước giặt, chai nước xả, chai dầu gội đầu, chai gội đầu, chai thuốc trừ sâu, chai nông dươc, chai phân bón, chai dược thảo, chai nhớt, chai đựng nhớt, chai đựng hoá chất, chai hoá chất, chai nước.

 

Lọ đựng mở bò, Lọ đựng mở bôi trơn, Lọ đựng thực phẩm, Lọ đựng mức, Lọ đựng sửa, Lọ đựng trà, Lọ đựng dầu, Lọ đựng bột, Lọ đựng hột điều, Lọ đựng trái cây. lọ nước rửa chén, lọ dầu ăn, Lọ nước tương, lọ nước lau nhà, lọ nước lau sàn, lọ nước ngọt, lọ mỹ phẩm, lọ dược, lọ nước rửa tay, lọ nước giặt, lọ nước xả, lọ dầu gội đầu, lọ gội đầu, lọ thuốc trừ sâu, lọ nông dươc, lọ phân bón, lọ dược thảo. lọ đựng nhớt, lọ nhớt, lọ hoá chất, lọ đựng hoá chất, lọ nước.

 

can đựng mở bò, can đựng mở bôi trơn, can đựng thực phẩm, can đựng mức, can đựng sửa, can đựng trà, can đựng dầu, can đựng bột, can đựng hột điều, can đựng trái cây. can nước rửa chén, can dầu ăn, can nước tương, can nước lau nhà, can nước lau sàn, can nước ngọt, can mỹ phẩm, can dược, can nước rửa tay, can nước giặt, can nước xả, can dầu gội đầu, can gội đầu, can thuốc trừ sâu, can nông dươc, can phân bón, can dược thảo, can đựng nhớt, can nhớt, can hoá chất, can đựng hoá chất, can nước.

 

Thùng bột giặt, thùng nhớt, thùng sơn, thùng mực, thùng mức, thùng hoá chất, thùng nước ngọt, thùng nước rửa chén, thùng trái cây, thùng nước, thùng mở bôi trơn, thùng mở bò, thùng phi, Thùng đưng bột giặt, thùng đựng nhớt, thùng đựng sơn, thùng đựng mực, thùng đựng mức, thùng đựng hoá chất, thùng đựng nước ngọt, thùng đựng nước rửa chén, thùng đựng trái cây, thùng đựng nước, thùng đựng mở bôi trơn, thùng đựng mở bò, thùng phi,

 

Xô bột giặt, xô nhớt, xô sơn, xô mực, xô mức, xô hoá chất, xô nước ngọt, xô nước rửa chén, xô trái cây, xô nước, xô mở bôi trơn, xô mở bò, xô phi, xô đưng bột giặt, xô đựng nhớt, xô đựng sơn, xô đựng mực, xô đựng mức, xô đựng hoá chất, xô đựng nước ngọt, xô đựng nước rửa chén, xô đựng trái cây, xô đựng nước, xô đựng mở bôi trơn, xô đựng mở bò, xô phi,

 

két bia, ghế nhựa, tủ nhựa, rổ nhựa, rổ xoài, rổ cải, rổ gạo, rổ thăng long, rổ nhãn, rổ trái cây, rổ quần áo, hộp nhựa, hộp thực phẩm, hộp hột điều, hộp mức, hộp đựng hột điều, hộp đựng trái cây.

 

Sản phẩm cùng loạiXem tất cả