Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

Thùng Đựng Sơn
Thùng 20-22 lít Thùng 20-22 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Bộ
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 19 cái/kiện
Thùng 18 lít Thùng 18 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm) 360-265-305
Màu sắc undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 27 cái/kiện
Thùng 10 lít Thùng 10 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 30 cái/kiện
Thùng 5 lít Thùng 5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm) 198-185-205
Màu sắc undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 30 cái/kiện
Lon 5 lít Lon 5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm) 240-167-177
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 80 cái/bao
Lon 4 lít (3.8 kg) Lon 4 lít (3.8 kg) chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Trắng
Quy Cách Đóng Gói 80 cái/ bao
Lon 1 lít (nắp ấn) Lon 1 lít (nắp ấn) chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 60 cái/bao
Lon 1 kg (nắp vặn) Lon 1 kg (nắp vặn) chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 60 cái/bao
Lon 0.5kg Lon 0.5kg chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Trắng
Quy Cách Đóng Gói 60 cái/bao