Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

Thùng B
Thùng B 16L Thùng B 16L chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 25 cái 1 kiện
Thùng B 5L Thùng B 5L chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 25 - 30 cái 1 kiện
Thùng B 10L Thùng B 10L chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 25 - 30 cái 1 kiện
Thùng B 20L Thùng B 20L chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Thùng Đựng Sơn
Thùng 20-22 lít Thùng 20-22 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Bộ
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 19 cái/kiện
Thùng 18 lít Thùng 18 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm) 360-265-305
Màu sắc undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 27 cái/kiện
Thùng 10 lít Thùng 10 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 30 cái/kiện
Thùng 5 lít Thùng 5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm) 198-185-205
Màu sắc undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 30 cái/kiện
Thùng Đựng Nhớt - Hóa Chất
nắp dầu chiết rót nắp dầu chiết rót chi tiết
Mã sản phẩm 1
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói
Xô Đựng Nhớt 18 lít và 20 lít Xô Đựng Nhớt 18 lít và 20 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm) 375 x 300 x 266
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined Trắng undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/túi PE
Rỗ Đựng Xoài
Rỗ Đựng Xoài Rỗ Đựng Xoài chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm) 51×40×30
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói
Can Nhựa
can 30L chi tiết
Mã sản phẩm 3
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói
Can Nhựa Vuông 20L Can Nhựa Vuông 20L chi tiết
Mã sản phẩm cav20
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng
Quy Cách Đóng Gói 5 cái/bao PE
Can Đựng Nhớt 18L-20L chi tiết
Mã sản phẩm CA1801
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined Trắng undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói
can 5L can 5L chi tiết
Mã sản phẩm CA0501
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Trắng
Quy Cách Đóng Gói 24 cái/bao