Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

Rổ
Rỗ Cải Rỗ Cải chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Rỗ Gạo Rỗ Gạo chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Rỗ Gạo ABC 28 Rỗ Gạo ABC 28 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rõ Gạo 30 Rõ Gạo 30 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Gạo 36 Rỗ Gạo 36 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Cải 26 Rỗ Cải 26 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Cải 30 Rỗ Cải 30 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Cải 32 Rỗ Cải 32 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Cải 36 Rỗ Cải 36 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Quai 28 Rỗ Quai 28 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Cải 44 Rỗ Cải 44 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 100 cái/kiện
Rỗ Cải 50 Rỗ Cải 50 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 100 cái/kiện
Rỗ Vuông 02 Rỗ Vuông 02 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rỗ Vuông Nhỏ 01 Rỗ Vuông Nhỏ 01 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện