Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

Thùng Gạo
Thùng Gạo 25 lít Thùng Gạo 25 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Thùng Gạo 35 lít Thùng Gạo 35 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Thùng Gạo 45 lít Thùng Gạo 45 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
Thùng Gạo 60 lít Thùng Gạo 60 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
Thùng Gạo 80 lít Thùng Gạo 80 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện