Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

Ca Đá
Ca Đá 0.5L / 1.2L Ca Đá 0.5L / 1.2L chi tiết
Mã sản phẩm 46
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
CA ĐÁ 1.6L / 2L / 2L5 CA ĐÁ 1.6L / 2L / 2L5 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Ca Đá 0.5 lít Ca Đá 0.5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện
Ca Đá 1.2 lít Ca Đá 1.2 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng undefined Sen undefined
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện
Ca Đá 1.6 lít Ca Đá 1.6 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng undefined Sen undefined undefined Cam
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện
Ca Đá 2 lít Ca Đá 2 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Cam
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện
Ca Đá 2.5 lít Ca Đá 2.5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện