Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

HOTLINE: (028) 386.000.57

Tìm kiếm sản phẩm

thau
thau bầu thau bầu chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói
thau mã lai thau mã lai chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói
Thau Thau chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói
Ghế
Ghế Bành Sao Ghế Bành Sao chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined undefined Cam undefined Đỏ undefined Đô
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
Ghế Bành Lưới 2 màu Ghế Bành Lưới 2 màu chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined undefined Cam undefined Đỏ undefined Đô
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
Ghế Cao lưới Ghế Cao lưới chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/1 kiện
Ghế Lùn Bông Ghế Lùn Bông chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Yes
Kích thước sản phẩm (mm) 100 x100 x100
Màu sắc undefined Dương undefined Cam undefined Đỏ undefined Đô
Quy Cách Đóng Gói 25 cái 1 kiện
Thùng B
Thùng B 5 lít Thùng B 5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Thùng B 10 lít Thùng B 10 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Thùng B 16 lít Thùng B 16 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 25 cai/kiện
Thùng B 20 lít Thùng B 20 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
Rổ
Rỗ Cải Rỗ Cải chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Rỗ Gạo Rỗ Gạo chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Rỗ Gạo ABC 28 Rỗ Gạo ABC 28 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Rõ Gạo 30 Rõ Gạo 30 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 200 cái/kiện
Ca Đá
Ca Đá 0.5L / 1.2L Ca Đá 0.5L / 1.2L chi tiết
Mã sản phẩm 46
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
CA ĐÁ 1.6L / 2L / 2L5 CA ĐÁ 1.6L / 2L / 2L5 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói Theo Yêu Cầu
Ca Đá 0.5 lít Ca Đá 0.5 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện
Ca Đá 1.2 lít Ca Đá 1.2 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Trắng undefined vàng undefined Sen undefined
Quy Cách Đóng Gói 10 cái/kiện
Bô Trung Bô Trung chi tiết
Mã sản phẩm botrung
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 50 cái 1 kiện
Bô Đại Bô Đại chi tiết
Mã sản phẩm bodai
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 50 cái 1 kiện
Gáo
Gáo Gáo chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 25 cái 1 kiện
Gáo đại 01 Gáo đại 01 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Gáo nhỏ 04 Gáo nhỏ 04 chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Sọt Rác
Sọt Rác Quai Sọt Rác Quai chi tiết
Mã sản phẩm sotrac
Đơn vị cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 50 cái / 1 kiện
Móc Áo
Móc áo Móc áo chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined Cam undefined Ngọc undefined Đỏ undefined Đô
Quy Cách Đóng Gói 10 cái 1 chục
Sóng
Sóng Vuông Sóng Vuông chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị Cái
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined Sen undefined undefined Ngọc undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 50 - 80 cái 1 kiện
Sóng Nôi chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 100 cái/kiện
Thùng Gạo
Thùng Gạo 25 lít Thùng Gạo 25 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Thùng Gạo 35 lít Thùng Gạo 35 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined Xanh lá undefined vàng undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/kiện
Thùng Gạo 45 lít Thùng Gạo 45 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
Thùng Gạo 60 lít Thùng Gạo 60 lít chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 20 cái/kiện
cần xé
Cần Xế Đại Cần Xế Đại chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc undefined Dương undefined vàng undefined undefined Đỏ
Quy Cách Đóng Gói 30 cái/kiện
Cần Xế Trung Cần Xế Trung chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 40 cái/kiện
Thùng Rác
Thùng Rác Đạp Thùng Rác Đạp chi tiết
Mã sản phẩm
Đơn vị
Kích thước sản phẩm (mm)
Màu sắc
Quy Cách Đóng Gói 25 cái/bao